User login

most popular president

Anonymous's picture
Anonymous

Who was the most popular president of the Philippines?

Fri, 07/22/2011 - 13:55

Who was Ramon Magsaysay?
Sino ang pinaka tanyag ng naging pangulo ng Pilipinas?