User login

presidency

jake77's picture
jake77

Who are the presidents of the Philippines?

Mon, 07/25/2011 - 13:11

Sino ang mga naging pangulo ng Pilipinas?
How many presidents did the Philippines have?

Ryan Jasper's picture
Ryan Jasper

Who is Elpidio Quirino?

Fri, 07/22/2011 - 15:29

Sino si Elpidio Quirino?
Kailan naging pangulo si Elpidio Quirino?

Rod's picture
Rod

Who is the first president of the Philippines?

Fri, 07/22/2011 - 14:57
admin's picture
admin

Who is the first president of the Philippines?

Fri, 07/22/2011 - 14:52
pie's picture
pie

Who is the fourth president of the Philippines?

Fri, 07/22/2011 - 14:43

Who is President Sergio Osmena?
Sino ang pang-apat na pangulo ng Pilipinas?

Anonymous's picture
Anonymous

Who is the longest serving president of the Philippines?

Fri, 07/22/2011 - 14:39

Who was the dictator president of the Philippines? Sino ang pinakamatagal ng naging pangulo ng Pilipinas?

jake77's picture
jake77

Who is the president of the Philippines from 1992 - 1998?

Fri, 07/22/2011 - 14:33

Who is President Fidel Ramos?
Sino si Pangulong Fidel Ramos?