Ano ang gamit ng pangalang pandiwa?

Anonymous's picture
Anonymous

Ano ang gamit ng pangalang pandiwa?

Fri, 07/22/2011 - 10:14
Your rating: None Average: 1.5 (2 votes)