Ano ang kasarian ng pangngalan?

Anonymous's picture
Anonymous

Ano ang kasarian ng pangngalan?

Fri, 07/22/2011 - 10:31
No votes yet