Ano ang katinig?

Anonymous's picture
Anonymous

Ano ang katinig?

Fri, 07/22/2011 - 10:32

What is a consonant?

Your rating: None Average: 2 (2 votes)
Rod's picture
Rod

Ang katinig, o consonant sa

Fri, 07/22/2011 - 10:32

Ang katinig, o consonant sa wikang English, ay kinabibilangan ng mga letrang B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P , Q, R, S, T, V, W, X, Y, AT Z.