Ano ang layon ng pangungusap?

admin's picture
admin

Ano ang layon ng pangungusap?

Fri, 07/22/2011 - 10:35
Your rating: None Average: 5 (1 vote)