Ano ang mga uri ng pang-abay?

Anonymous's picture
Anonymous

Ano ang mga uri ng pang-abay?

Fri, 07/22/2011 - 11:11
Your rating: None Average: 4 (6 votes)
Rod's picture
Rod

Ang mga uri ng pang-abay ay

Fri, 07/22/2011 - 11:12

Ang mga uri ng pang-abay ay pamaraan, pamanahon, panlunan, pananong, pananggi, pang-agam, panulad, panturing, panunuran, panang-ayon, pananggi, panggaano, pamitagan, inklitik, at kundisyunal na pang-abay.

 

1. Pang-abay na pamaraan ay tumutukoy kung paano naganap ang isang kilos.

2. Pang-abay na panlunan ay tumutukoy kung saan naganap ang isang kilos.

3. Pang-abay na pamanahon ay tumutukoy sa panahon kung kalian naganap ang isang kilos.

4. Pang-abay na pang-agam ay nagsasaad ng pag-aalinlangan at walang katiyakan.

5. Pang-abay na panggaano ay tumutukoy sa bilang o dami ng isinasaad ng pandiwa.  

6. Pang-abay na panang-ayon ay nagpapatotoo o sumasang-ayon.

7. Pang-abay na pananggi ay nagsasaad ng pagtutol.

8. Pang-abay na panulad ay ginagamit sa pagtutulad ng dalawang bagay.

9. Pang-abay na panggaano ay tumutukoy sa dami, timbang o sukat.

10. Pang-abay na pamitagan ay nagsasaad ng paggalang.

11. Pang-abay na pananong ay ginagamit sa pagtatanong.

11. Pang-abay na Panunuran ay ang pagsusunud-sunod ng mga pahayag.

13. Pang-abay na Ingklitik ay ginagamit sa pagdaragdag ng kahulugan sa mensahe.

14. Pang-abay na benepaktibo ay tumutukoy kung sino ang sinasaad ang isang bagay