Ano ang mga uri ng pang-ugnay?

Anonymous's picture
Anonymous

Ano ang mga uri ng pang-ugnay?

Fri, 07/22/2011 - 11:14
Your rating: None Average: 2.8 (29 votes)
Rod's picture
Rod

May tatlong uri ng

Fri, 07/22/2011 - 11:14

May tatlong uri ng pang-ugnay.  Ito ay pangatnig, pang-akop, at pang-ukol.

1. Ang pangatnig ay kataga o salitang nag-uugnay sa dalawang salita, parirala o sugnay na magkakasunod sa pangungusap.

halimbawa: at

2. Ang pang-angkop ay mga katagang nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan.

halimbawa: na

3. Ang pang-ukol ay katagang ginagamit sa pag-uugnay sa isang pangngalan sa iba pang salita sa pangungusap.

halimbawa: ukol sa