Ano ang mga uri ng panghalip?

Anonymous's picture
Anonymous

Ano ang mga uri ng panghalip?

Fri, 07/22/2011 - 11:16
Your rating: None Average: 1.1 (7 votes)
admin's picture
admin

Ang mga uri ng panghalip ay

Fri, 07/22/2011 - 11:18

Ang mga uri ng panghalip ay panao, pananong, panaklaw, pamatlig, panaklaw, at pananong.

1. Panghalip na panao ay ginagamit na panghalip sa ngalan ng tao.

halimbawa: siya

2. Panghalip na pamatlig ay humahalili sa pangngalan ng tao, bagay at iba pa.

halimbawa: dito

3. Panghalip na panaklaw ay sumasaklaw sa kaisahan, dami o kalahatan.

halimbawa: anuman

4. Panghalip na pananong ay ginagamit sa pagtatanong.

halimbawa: kanino