Ano ang mga uri ng panlapi?

jake77's picture
jake77

Ano ang mga uri ng panlapi?

Fri, 07/22/2011 - 11:22

Ano ang panlapi?

Your rating: None Average: 3.6 (57 votes)
Rod's picture
Rod

Ang panlapi, o affix sa

Fri, 07/22/2011 - 11:23

Ang panlapi, o affix sa wikang English, ay mga katagang ikinakabit sa unahan, gitna o hulihan ng isang salitang-ugat upang makabuo ng panibagong salita.

May limang uri ng panlapi, ayon sa pagkakaayos ng mga ito.

1.Unlapi ay ikinakabit sa unahan ng salita.
Halimbawa sa salitang ugat na lakad: maglakad

2.Gitlapi ay ikinakabit sa loob ng salita.
Halimbawa: lumakad

3.Hulapi ay ikinakabit sa hulihan ng salita.
Halimbawa: lakarin

4.Kabilaan ay pares ng panlapi na ikinakabit sa unahan at sa hulihan ng salita.
Halimbawa : maglakaran

5.Laguhan ay kombinasyong ng mga panlapi na ikinakabit sa unahan, gitna at hulihan ng salita.
Halimbawa : pagsumikapan