Ano ang mga uri ng parirala ayon sa kayarian?

jhin's picture
jhin

Ano ang mga uri ng parirala ayon sa kayarian?

Fri, 07/22/2011 - 11:25
Your rating: None Average: 1 (2 votes)
Rod's picture
Rod

May apat na uri ng parirala

Fri, 07/22/2011 - 11:26

May apat na uri ng parirala ayon sa kayarian.  Ang mga ito ay pariralang panuring, pang-ukol, pangngalang diwa at pawatas.

1. Ang pariralang panuring ay binubuo ng panuring at pangngalan.

halimbawa: mahusay na bata

2. Ang pariralang pang-ukol ay binubuo ng pangukol at layon.

halimbawa: dahil sa iyo

3.` Ang pariralang pangngalang diwa ay binubuo ng pantukoy at pangngalang diwa.

halimbawa: ang pag-ulan

4. Ang pariralang pawatas ay binubuo ng pantukoy at pawatas na pandiwa.

halimbawa: ang magsisipag