Ano ang pantig?

Anonymous's picture
Anonymous

Ano ang pantig?

Fri, 07/22/2011 - 11:44

What is a syllable?

Your rating: None Average: 2.3 (3 votes)
Rod's picture
Rod

Ang pantig ay binubuo ng

Fri, 07/22/2011 - 11:44

Ang pantig ay binubuo ng salitang tunog o bahagi ng salitang binibigkas.  Ito ay tunog sa bawat galaw ng bibig o saltik ng dila.