Ano ang pinakamahabang salita sa wikang Pilipino o Tagalog?

Anonymous's picture
Anonymous

Ano ang pinakamahabang salita sa wikang Pilipino o Tagalog?

Fri, 07/22/2011 - 13:03

What is the longest word in Filipino language?

Your rating: None Average: 3.5 (39 votes)
Rod's picture
Rod

Ang pinakamahabang payak na

Fri, 07/22/2011 - 13:05

Ang pinakamahabang payak na salitang Tagalog ay kapangyarihan, na binubuo ng 11 letra. Ang salitang sinungaling ay binubuo din ng 11 letra. Kung isasama ang mga panlapi, ang isa sa mga pinakamahabang salita ay nakikipagmakapangyarihan-makapangyarihan Ito ay binubuo ng 41 letra. Ang ilan pa sa pinakamahabang salitang Tagalog ay ang mga sumusunod: nakakapagsinungalingsinungalinganan pinakapapanabikpanabikang pinakapinagkakatiwalaang pinakamakapangyarihang pagkakasunud-sunuran pakikipagsapalaran pagkakabuhol-buhol pinagkahalinturanan pagkakahalintulad pinakapagpipitaganan pinakagagalanggalang pakikipagsapalaran pinakaeksklusibo pinagpapakumbabaan pinagkakaabalahanan pinagkakapitaganan pinagkakahambingan pinakaaasamasam pinakaaabangan pinagkatandaan