Ano ang salawikain o sawikain?

jake77's picture
jake77

Ano ang salawikain o sawikain?

Fri, 07/22/2011 - 13:24

Ano ang mga halimbawa ng salawikain o kasabihan?

Your rating: None Average: 3 (1 vote)
Rod's picture
Rod

Salawikain is the Filipino

Fri, 07/22/2011 - 13:25

Salawikain is the Filipino version of proverb or wise saying that has been passed on from generation to generation.  Salawikain is also known as sawikain, kawikaan, kasabihan.  It is often composed of a sentence that conveys a message, truth or lessons in life, which are based on tradition, culture and experience of a generation.

Among the examples of salawikain are the following:

Kung ano ang itinanim, ay siyang aanihin.

Ang hindi tumingin sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan.

May tainga ang lupa, may pakpak ang balita.

Ang maniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili.

Hanggang maiksi ang kumot, magtiis na mamaluktot.

Huli man daw at magaling, naihahabol din.

Kung ano ang puno, siya ang bunga.

Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.

Kung may isinuksok, may madudukot.

Madali ang maging tao, mahirap magpakatao.

Habang maikli ang kumot, matutong mamaluktot.

Pag di ukol, ay di bubukol.

Daig ng maagap ang taong masipag.

Ang taong walang kibo, nasa loob ang kulo.

Kung sino ang pumutak ay siyang nanganak.

Ubus-ubos biyaya, pagkatapos nakatunganga.

Ang buhay ay parang gulong, minsang nasa ibabaw, minsang nasa ilalim.

Kaya matibay ang walis, palibhasa'y nabibigkis.

Pagsasama ng tapat, pagsasama ng maluwat.

Ang pili ng pili, natatapat sa bungi.

Magbiro ka sa lasing, huwag sa bagong gising.

Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, daig pa ang malangsang isda.

Ang lumalakad ng marahan, matinik man ay mababaw. Ang lumalakad ng matulin, kung matinik ay malalim.

Ang hindi napagod magtipon, walang hinayang magtapon.

Ang umaayaw ay di nagwawagi, ang nagwawagi ay di umaayaw.

Ang pagsasabi ng tapat ay pagsasamang maluat.