Ano ang simuno at panaguri?

FailGuru's picture
FailGuru

Ano ang simuno at panaguri?

Fri, 07/22/2011 - 13:30

What is predicate?
Ano ang mga bahagi nga pangungusap?

Your rating: None Average: 3.1 (8 votes)
Rod's picture
Rod

Ang pangungusap o sentence sa

Fri, 07/22/2011 - 13:31

Ang pangungusap o sentence sa wikang English ay lipon ng mga salita na nagsaad ng buong diwa.

Ito ay binubuo ng dalawang bahagi: simuno (subject) at panaguri (predicate).

Ang simuno ay ang paksa o ang pinag-usapan sa pangungusap.

Ang panaguri ay nagsasaad tungkol sa simuno.