Ano ang teoryang dekonstruksyon?

roanna's picture
roanna

Ano ang teoryang dekonstruksyon?

Fri, 07/22/2011 - 13:35
Your rating: None Average: 2 (4 votes)
admin's picture
admin

And dekonstruksyon ay isang

Fri, 07/22/2011 - 13:36

And dekonstruksyon ay isang uri ng teoryang pampanitikan na hindi sumusunod sa karaniwang pagkakasunod ng kwento, bagkus ay malayang nagpapahayag ng kamalayan.