Bakit Philippines ang tawag sa bansa natin?

Anonymous's picture
Anonymous

Bakit Philippines ang tawag sa bansa natin?

Fri, 07/22/2011 - 13:52
No votes yet