Halimbawa ng Bugtong?

Anonymous's picture
Anonymous

Halimbawa ng Bugtong?

Fri, 07/22/2011 - 13:58
Your rating: None Average: 2.6 (5 votes)