What are the English translation of these Tagalog words? singit

admin's picture
admin

What are the English translation of these Tagalog words? singit

Mon, 07/25/2011 - 10:10

Ano sa English ang singit?

Your rating: None Average: 2.9 (9 votes)
Rod's picture
Rod

These are the English

Mon, 07/25/2011 - 10:11

These are the English translation of some difficult Tagalog words.

batok - nape
noo - forehead
harap ng binti - shin
binti - legs
hita - thigh
pusod - belly button
puson - abdomen
tiyan - belly, stomach
puwit - buttocks
singit - groin
baba - chin
pisngi - cheek
talukap ng mata - eyelid
butas ng ilong - nostril
kilikili - armpit
bumbunan - fontanel
pata - limb
pigi - hip
dibdib - chest
gulugod - spine
bisig - forearm
siko - elbow
utong - nipple
galanggalangan - wrist
talampakan - sole of foot
nunal - mole
kapatid - sibling
hikab - yawn
mapag-isip - pensive
sapa - creek, brook
pata - limbs
gumapang - crawl, creep
matisod - trip
madapa - stumble
mabulunan - choke
makintab - shiny, glossy
maalala - recall
nakalaan - at stake
kumapit - hold on, cling
matuyo - run dry
payat - slim, skinny, slender
mataba - fat, overweight
luwagan - loosen
sikipan - tighten
dumaldal - chat
makulit - pesky
pikon - peeved
gumaling - get well
palayain - free, liberate
sakdal - pure
daing - moan
sumuko - give up, concede, surrender
muni - ponder
umamin - confess
malabo - blurry
makulimlim - dim
maulap - hazy, cloudy
malata - feeble
mailap - evasive
magulo ang isip - murky
kapritso - whim
magaling - clever
madulas - slippery
magaling magsalita - witty
mayabang - haughty, arrogant
sumatsat - jabber, babble
ngumuya - chew
pumapak - munch
manligaw - woo, court